• Blog
  • 29 mei 2024
  • Geplaatst door TeamEilandenvanHain

Informatie project Eilanden van Hain

Een langere tijd is het – op enkele informatievoorziening na - vrij stil gebleven rondom het project Eilanden van Hain. Wij nodigen u daarom graag uit voor een inloopbijeenkomst op dinsdag 11 juni 2024, om u te informeren over de actuele stand van zaken en voorgenomen acties de komende periode. Daarnaast is er gelegenheid met elkaar in gesprek te gaan over de laatste uitgangspunten. 

Burenoverleg

In het najaar van 2019 is het Burenoverleg vijf keer bij elkaar gekomen. Een aantal van u hebben hieraan deelgenomen. De uitkomsten uit voornoemd Burenoverleg zijn middels een eindadvies aangeboden aan AM en de gemeente Zaanstad op 3 februari 2020. Hierop is door AM en de gemeente Zaanstad gezamenlijk gereageerd middels een publicatie op 1 juli 2020. Op basis van deze uitkomsten zijn planaanpassingen gedaan. Hiermee is dit onderdeel van het proces afgerond.

Bestemmingsplan en verdere uitwerking

Het Bestemmingsplan Eilanden van Hain is door de gemeenteraad vastgesteld op 20 juli 2023 en onherroepelijk geworden in september 2023. Bij de vaststelling van het bestemmingsplan zijn een amendement en een motie aangenomen. De gemeente Zaanstad en AM zijn momenteel bezig met uitvoering van dit amdendement en motie. Daarnaast zijn we bezig met diverse onderzoeken die nodig zijn voordat we kunnen starten met de bouw (zoals onderzoek ecologie, voorstel bouwontsluiting, archeologie, voorbelasting grond en waterhuishouding, etc.).

Inloopbijeenkomst

U bent van harte welkom op de inloopbijeenkomst op dinsdag 11 juni 2024 tussen 17:00 en 20:00 uur. Locatie: Sporting Krommenie (Marslaan 10, 1562 WB in Krommenie). U kunt op elk moment binnenlopen. We stellen het op prijs als u zich vooraf aanmeldt. U kunt zich aanmelden door de QR code hiernaast te scannen of via onderstaande button:

Inschrijving Inloopbijeenkomst

Tijdens de inloopbijeenkomst kunt u meer informatie krijgen over verschillende onderwerpen. Er zijn meerdere specialisten van AM en de gemeente Zaanstad aanwezig. U kunt hen vragen stellen of tips en adviezen meegeven. Ook zijn er reactieformulieren waarop u uw reactie kunt schrijven. Deze nemen wij zoveel mogelijk mee in het vervolgproces.

 

Rondetafelgesprekken

In de weken na de inloopbijeenkomst organiseren we voor verschillende onderwerpen rondetafelgesprekken (waaronder bouwontsluiting, voorbelasten van de bouwgrond en ecologie). Tijdens deze bijeenkomsten gaan wij met een aantal bewoners in gesprek over één onderwerp dat voor hen belangrijk is.

Tijdens de inloopbijeenkomst op 11 juni kunt u zich voor één of meerdere van deze rondetafelgesprekken inschrijven. Inschrijven voor een rondetafelgesprek is ook mogelijk via de QR-code hiernaast of via onderstaande button. We verwachten dat deze gesprekken halverwege juni 2024 zijn. Na uw inschrijving ontvangt u hiervoor een uitnodiging.

Inschrijving Rondetafelgesprekken

Meer informatie?

Ga voor meer informatie over het project naar de website van AM www.eilandenvanhain.nl of de gemeentewebsite www.maaknoord.zaanstad.nl/projecten/eilanden-van-hain. U kunt zich via website van AM ook inschrijven voor de nieuwsbrief. Heeft u vragen over het project? Dan kunt u een e-mail sturen naar info@eilandenvanhain.nl.

Interesse in een woning of vrije kavel?

Bent u geïnteresseerd in een woning of een vrije kavel? Dan kunt u zich inschrijven op onze website via www.eilandenvanhain.nl/interesse

Voor vragen kunt u ook altijd contact opnemen met één van de verkopende makelaars:

Wij zien u graag bij één van de genoemde bijeenkomsten.

Deel
Gekopieerd!