• Blog
  • 3 februari 2020
  • Geplaatst door TeamEilandenvanHain

Eindadvies Burenoverleg Eilanden van Hain

AM werkt in samenspraak met de gemeente aan de plannen voor Eilanden van Hain, op de voormalige sportvelden van Provily en Slibkuil. Er is in het najaar van 2019 in het Burenoverleg intensief gesproken met de buren van het plan (bewoners, Sporting, Scouting, scholen en belangenorganisaties). Vanuit dit Burenoverleg is er door de buren een eindadvies opgesteld wat is aangeboden aan AM en de gemeente. In dit eindadvies is niet de visie en het commentaar van AM en/of de gemeente opgenomen.

Het bovengenoemde eindadvies vindt u hier.

Momenteel wordt er hard gewerkt aan een aangepaste versie van het plan, waarbij er uiteraard wordt gekeken in hoeverre het mogelijk is de adviezen van dit eindadvies over te nemen. Op de pagina Burenoverleg van deze website zullen wij u, zoveel als mogelijk is, over de voortgang hiervan op de hoogte houden.

Deel
Gekopieerd!