Nieuws

Hieronder lees je het laatste nieuws over Eilanden van Hain. Zeker weten dat je geen bericht mist? Meld je dan hier vrijblijvend aan als geïnteresseerde in dit project.

Nieuws & blogs

Nieuws
Bijgewerkte versie plan bekend

De afgelopen maanden heeft AM, in samenspraak met gemeente Zaanstad, de plannen voor de Eilanden van Hain verder uitgewerkt.

1 juli 2020
Lees meer
Nieuws
Eindadvies Burenoverleg Eilanden van Hain

AM werkt in samenspraak met de gemeente aan de plannen voor Eilanden van Hain, op de voormalige sportvelden van Provily en Slibkuil. Er is in het najaar van 2019 in het Burenoverleg intensief gesproken met de buren van het plan (bewoners, Sporting, Scouting, scholen en belangenorganisaties). Vanuit dit Burenoverleg is er door de buren een eindadvies opgesteld wat is aangeboden aan AM en de gemeente. In dit eindadvies is niet de visie en het commentaar van AM en/of de gemeente opgenomen.

3 februari 2020
Lees meer
Nieuws
Stand van zaken Burenoverleg Eilanden van Hain

Het college van burgemeester en wethouders informeert de gemeenteraad over de laatste stand van zaken van het Burenoverleg Eilanden van Hain. De gemeente heeft met ontwikkelaar AM in het najaar van 2019 een aantal bijeenkomsten georganiseerd in een breed Burenoverleg. Hierin waren bewoners van alle omliggende buurten, de scholen, de sportvereniging en scouting vertegenwoordigd. Inmiddels zijn de suggesties, zorgen en bezwaren van de bewoners over de concept-plannen verzameld en door bewoners verwerkt in een eindadviesrapport. Dit eindadviesrapport wordt binnenkort aangeboden aan ontwikkelaar AM en gemeente Zaanstad.

27 januari 2020
Lees meer
Nieuws
Geen brug op beoogde locatie Kerksloot

De brug op de beoogde locatie over de Kerksloot naar de Militaireweg voor de gebiedsontwikkeling Eilanden van Hain in Krommenie komt er niet. Het blijkt niet mogelijk voor deze locatie een brug te ontwerpen die voldoet aan de ontwerpvoorwaarden van de gemeente. Met de belanghebbenden zal verder worden gesproken over een alternatieve verbindingsroute. De voorwaarden die gemeente Zaanstad stelt aan het ontwerp van een brug zijn dat boten onder de brug door moeten kunnen varen en dat de brug voor alle weggebruikers toegankelijk is, door een maximaal hellingspercentage toe te staan.

27 januari 2020
Lees meer
Nieuws
Inloopbijeenkomst voor omwonenden

Op woensdagavond 20 maart 2019 wordt er, in samenspraak met de gemeente Zaanstad, een inloopbijeenkomst voor omwonenden georganiseerd.

20 maart 2019
Lees meer
Nieuws
AM wint aanbesteding voormalige sportvelden Krommenie

AM wint aanbesteding voormalige sportvelden Krommenie in Zaanstad.
Met het winnende plan ‘Eilanden van Hain’ van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM krijgt Zaanstad de eerste energieneutrale, waterrijke woonwijk met circa 235 grondgebonden woningen. Het plan, gebaseerd op de principes van de oude dorpen in de Zaanstreek, voorziet in een hechte samenwerking met Staatsbosbeheer waardoor toekomstige bewoners volop in de natuur leven. ‘Eilanden van Hain’ komt op de 13,8 hectare grote locatie waar de sportvelden van Provily en Slibkuil lagen, aan de westzijde van Krommenie. Na een selectieprocedure koos de gemeente Zaanstad voor dit plan van AM.

20 maart 2019
Lees meer
Nieuws
Platanen aan de Marslaan voorbereid voor verhuizing

De natuurlijke omgeving is een van de belangrijkste eigenschappen van de Eilanden van Hain.
Daarom doen we er alles aan om de platanen aan de Marslaan te behouden. Ze krijgen wel een nieuwe plek aan de Marslaan. 
Om ze op hun nieuwe plek zo goed mogelijk te kunnen laten aarden, worden komende maand de kluiten van de bomen al uitgegraven. De bomen maken hierdoor nieuwe wortels en gaan op hun nieuwe plek sneller groeien. Nadat ze zijn uitgegraven, kunnen de platanen tot de verhuizing wel minder water opnemen. Ook daar is rekening mee gehouden: ze worden binnenkort gesnoeid, waardoor ze de komende maanden minder water nodig hebben. Zo brengen we de platanen in een goede conditie naar hun nieuwe plek. Het is nog niet bekend wanneer de bomen verplant worden, zodra hier meer over bekend is, leest u dit op deze website.

20 maart 2019
Lees meer