• Blog
  • 4 juli 2024
  • Geplaatst door TeamEilandenvanHain

Rondetafelgesprekken Eilanden van Hain afgerond

In de komende jaren gaat er veel veranderen in het projectgebied Eilanden van Hain. Er worden nieuwe woningen gebouwd, zowel het Provily terrein als Slibkuil ondergaan een grondige metamorfose. Om de werkzaamheden goed te begeleiden, hebben omwonenden en andere betrokkenen de afgelopen weken actief meegedacht over onderwerpen als bouwontsluiting, voorbelasting en ecologie. Hun waardevolle inbreng tijdens de rondetafelgesprekken verrijkt de verdere planontwikkeling, waarbij zorgvuldigheid en veiligheid voorop staan. De verslagen van de drie avonden zijn in week 30 op de website beschikbaar voor inzage.

Meedenken

Het plan heeft impact op de locaties en directe omgeving. Het is daarom erg belangrijk om de omwonenden goed te informeren. Ook vinden we het belangrijk dat zij en andere stakeholders worden betrokken en de kans krijgen met ons mee te denken.

In de maand juni heeft het projectteam daarom gesprekken gevoerd met de stakeholders van het gebied om te praten over de huidige stand van zaken en voorgenomen plannen. Met de inbreng van alle betrokkenen gaan we nu de voorbereidingen aanscherpen.

Verslagen

In de verslagen die over enkele weken op de site staan leest u wat er is besproken tijdens de rondetafelgesprekken. Aan de verslagen zijn ook de terugkoppelingen, eventuele conclusies, aanbevelingen en actiepunten toegevoegd.

We gaan de komende tijd aan de slag om het bouwproces veilig en zorgvuldig te laten verlopen.

Blijf betrokken

Betrokkenen die niet bij de rondetafelgesprekken aanwezig konden zijn en zich wel hadden aangemeld, krijgen nog de tijd om hun feedback te geven op de presentaties.

Blijf ons volgen op de website en onze social media-kanalen Facebook en Instagram. Voor vragen zijn wij bereikbaar via info@eilandenvanhain.nl

Deel
Gekopieerd!