• Blog
  • 20 maart 2019
  • Geplaatst door TeamEilandenvanHain

AM wint aanbesteding voormalige sportvelden Krommenie

AM wint aanbesteding voormalige sportvelden Krommenie in Zaanstad.
Met het winnende plan ‘Eilanden van Hain’ van gebieds- en vastgoedontwikkelaar AM krijgt Zaanstad de eerste energieneutrale, waterrijke woonwijk met circa 235 grondgebonden woningen. Het plan, gebaseerd op de principes van de oude dorpen in de Zaanstreek, voorziet in een hechte samenwerking met Staatsbosbeheer waardoor toekomstige bewoners volop in de natuur leven. ‘Eilanden van Hain’ komt op de 13,8 hectare grote locatie waar de sportvelden van Provily en Slibkuil lagen, aan de westzijde van Krommenie. Na een selectieprocedure koos de gemeente Zaanstad voor dit plan van AM.

Participatietraject

“Net als AM vinden wij het als gemeente belangrijk om in een vroeg stadium geïnteresseerden, omwonenden, partners en andere belanghebbenden mee te laten denken over de toekomstige woonlocatie, de woningontwerpen en woonsferen. Wij hebben daartoe het initiatief genomen door tijdens de aanbesteding een bewonersvertegenwoordiging mee te laten beslissen in de selectie van de winnaar”, aldus Gert Grandiek, hoofd gebiedsontwikkeling gemeente Zaanstad.

In de komende periode zullen partijen starten met de verdere planvoorbereiding en gezamenlijk de eerste participatieavond voorbereiden.

Eilanden van Hain

Met de titel Eilanden van Hain wordt verwezen naar de historie van de locatie. ’t Hain is de naam van de archeologische vindplaats nabij de Busch en Dam van wat ooit een Romeinse wachttoren, militaire vesting of heiligdom is geweest. Op deze vindplaats komen verleden, heden en toekomst samen en is het straks mogelijk duurzaam en waterrijk te wonen.

Hollands landschap als basis

Het ontwerp van het landschap is in handen van FLUX landscape architecture. Model voor het plan staat het grillige patroon van de oude polders uit de Zaanstreek, waarin de structuur van sloten nog vaag te herkennen is. De voormalige sportvelden worden eilanden waardoor er veel ruimte is voor water. Hierdoor is het gebied volledig waterbergend.

Eigentijds, integraal en duurzaam

Door samen te werken met Staatsbosbeheer is het mogelijk de omringende natuur ook fysiek een plek te geven zelfs tot in de omliggende woonwijken. Op de eilanden wordt er, net als in de oude dorpen, aan het rustige lint gewoond en geleefd. Door de verspringende rooilijnen en de diversiteit aan woningen ontstaat er een informele sfeer. Woningen hebben soms een diepe en soms een ondiepe voortuin. Op deze manier ontstaat niet alleen een levendig beeld, maar zijn de woningen nog beter op de zon georiënteerd.

De architectuur van de huizen is eigentijds, duurzaam en circulair, maar tegelijkertijd diep geworteld in de principes van de oudste huizen en schuren uit de Zaanstreek. Het ontwerp is in handen van Common Affairs in Amsterdam.

AM heeft de tender doorlopen in samenwerking met Staatsbosbeheer, Common Affairs, FLUX landscape architecture, Arcadis, BAM Energy Systems, Kuijs Reinder Kakes, Van der Tol en Beaumont communicatie.

Deel
Gekopieerd!